Co jest nie tak z Polską psychiatrią?

Tydzień temu pisaliśmy o dramatycznym stanie polskiej psychiatrii dziecięcej. Niestety w opłakanym stanie nie jest jedynie ta instytucja.

Według raportu EZOP (Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej), w Polsce może być 6 – 7,5 mln osób z zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej zmagają się oni z zaburzeniami lękowymi, uzależnieniami i zaburzeniami depresyjnymi.

Brakuje psychiatrów

Ok. 1,6 mln Polaków leczy się psychiatrycznie. Na wizytę do psychiatry w ramach NFZ, choć niepotrzebne jest skierowanie, trzeba czekać średnio 3-4 miesiące. Powodem trudnej dostępności do leczenia psychiatrycznego jest zbyt mała liczba psychiatrów.  W przeliczeniu na liczbę mieszkańców Polska jest na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jest ich mniej jedynie w Bułgarii. Mamy zaledwie 90 lekarzy tej specjalności na 1 mln ludności, podczas gdy w Finlandii, która zajmuje pierwsze miejsce, jest 236 psychiatrów, w Szwecji – 231, Holandii – 230, Francji – 228, na Litwie – 225, w Niemczech – 223, a w Grecji – 219.

Tymczasem liczba Polaków potrzebujących pomocy psychiatrycznej szybko rośnie. To jednak nie jedyny problem. Niedoinwestowanie tej dziedziny w ramach publicznej opieki źle wpływa na jakość życia przeciętnego Polaka. Wydatki publiczne na nią to zaledwie ok. 2,9 mld zł, natomiast dynamicznie rośnie suma pieniędzy wydawanych na prywatną pomoc, które obecnie stanowią ok. 500 mln zł. Pokazuje to że jeśli chodzi o dbanie o swoje zdrowie psychiczne Polacy są pozostawieni sami sobie.

W Polsce działa ok. 1,5 tys. podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Blisko 60 proc. z nich to prywatne przedsiębiorstwa 

Zdaniem prof. Gałeckiego, sytuacja w polskiej psychiatrii nie poprawi się, jeśli nie zwiększy się finansowania tej dziedziny medycznej. Na leczenie psychiatryczne przeznacza się u nas zdecydowanie za mało.Przebadano polskich psychiatrów, analizie poddano 232 ankiety. – 47 proc. ocenia, że przeciętny obywatel uważa leczenie psychiatryczne za bardzo mało skuteczne bądź nieskuteczne, 56 proc badanych psychiatrów. uznaje, że prestiż ich pracy w opinii lekarzy innych specjalności jest niski lub bardzo niski, a 86,6 proc. stwierdza, że nakłady na finansowanie psychiatrii są zaniżone w porównaniu z innymi dziedzinami medycyny.

Jedna odpowiedź do “Co jest nie tak z Polską psychiatrią?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *